Kontakt

Napisz lub zadzwoń do nas. Postaramy się rozwiązać Twój problem.

Nazwa: BitStream S.A.
Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9462508588
REGON: 060184269
KRS: 0001010572
BDO: 000015549
Kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł
Konto bankowe: BZ WBK S.A.
85 1500 1520 1215 2006 3817 0000
 

Dział marketingu i sprzedaży

Joanna Wujec
Łukasz Mikulski
Anna Bator
Maciej Tomczyszyn
Tomasz Garczyński

Dział logistyki

Paweł Balczyński

Serwis

Zarząd

Katarzyna Surowiec

Dział wsparcia technicznego sprzedaży

Dariusz Stój
Dariusz Frąk
Karol Łomott

Dział Administracji

Karolina Ożóg

Dystrybutorzy

Formularz kontaktowy