Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Regulament

Regulament

I. Termeni generali

 • Regulament – prezentul regulament

 • Service – site-ul web “BitStream”, care operează sub adresa https://bitstream.pl/

 • Prestator – firma “BitStream” cu adresa sediului: ul. Mełgiewska 7/9 20-209 Lublin, NIP: 946-250-85-88, KRS: 0000266288,

 • Client – orice persoană fizică care accesează Site-ul și utilizează serviciile furnizate de către Prestator prin intermediul Site-ului.

 • Comunicarea prin Cale Electronică – Comunicarea între părți prin e-mail și prin formularele de contact disponibile pe site-ul www.

II. Dispoziții generale

 • Regulamentele definesc regulile de funcționare și utilizare a Site-ului Web și definesc domeniul de aplicare al drepturilor și obligațiilor Clienților și ale Prestatorului legate de utilizarea Site’ului.

 • Obiectul serviciilor Prestatorului este furnizarea de instrumente grătuite sub forma Site-ului web, care să permită Clienților să acceseze conținutul sub formă de scrisuri, articole și materiale audiovizuale sau aplicații Internet și formulare electronice.

 • Orice posibil conținut, articole și informații care conțin caracteristicile unor indicații sau sfaturi publicate pe site-ul web reprezintă doar o colecție generală de informații și nu se adresează cliențiilor individuali ai service’ului. Prestatorul nu este responsabil pentru utilizarea acestora de către Clienți.

 • Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru modul de utilizare a materialelor puse la dispoziție pe site, inclusiv utilizarea acestora în conformitate cu legea aplicabilă.

 • Prestatorul nu oferă nicio garanție cu privire la utilitatea materialelor plasate pe situl web.

 • Prestatorul nu este răspunzător pentru eventualele daune suferite de Clienți pe Site’ul web sau de terți în legătură cu utilizarea Site-ului web. Toate riscurile legate de utilizarea Site-ului, în special de utilizarea și exploatarea informațiilor publicate pe Site’ul web, sunt suportate de Clientul care utilizează serviciile Site-ului.

III. Condi­țiile de utilizarea a Site-ului web

 • Utilizarea Site-ului web de către fiecare dintre Clienți este gratuită și voluntară.

 • Clienții sunt obligați să citească Regulamentele și alte documente care fac parte integrantă a acestuia și trebuie să accepte în totalitate prevederile acestuia pentru a continua utilizarea Site-ului web.

 • Clienții nu pot folosi datele personale obținute pe Site în scopuri de marketing.

 • Cerințe tehnice pentru utilizarea Site-ului:

- dispozitiv cu afișaj capabil să afișeze pagini web,

- conexiune la Internet,

- orice browser web care afișează pagini web în conformitate cu standardele și prevederile Consorțiului W3C și deservește pagini www puse la dispoziție în limba HTML5,

- compatibilitate cu scripturi activate JavaScript,

- activată deservirea plicurilor cookie.

 • Pentru a asigura siguranța Prestatorului, Clientului și altor Clienți care utilizează Site-ul web toți Clienți care utilizează Site-ul trebuie să respecte regulile general acceptate privind securitatea rețelei,

 • Este interzisă efectuarea unor acțiuni personal de către Clienți sau la utilizarea software-ului:

- fără acordul scris, ȋn caz de decompilare și analiza codului sursă,

- fără acordul scris, , ȋn caz de încărcare excesivă a serverul Site’ului,

- fără consimțământul scris, pentru probe de a detecta vulnerabilități în securitatea site-ului și configurația serverului,

- încercare de a încărca sau injecta pe server și la baza de date a codului, scripturi și software care pot cauza daune software-ului site-ului web al altor Clienți sau Prestatorului,

- încercări de încărcare sau injectare pe server și ȋn baza de date a codului, scripturilor și software care ar putea urmări sau fura date al Clienților sau ale Prestatorului,

- a ȋntreprinde orice acțiuni care vizeaza deteriorarea, blocarea functionării Site-ului sau impiedicarea realizarii scopului pentru care funcționează Site-ul.

 • În cazul detectării apariției sau potențialei apariții a unui incident de securitate cibernetică sau a încălcării GDPR, Clienți mai întâi trebuie să raporteze acest fapt Prestatorului pentru a elimina rapid problema/amenințarea și pentru a proteja interesele tuturor Cliențiilor Site-ului.

IV. Termeni și condiții de înregistrare

 • Clienții pot folosi Site-ul web fără a fi nevoie să se înregistreze.

 • Clienți trebuie să fie înregistrați și să aibă un cont pe Site pentru a utiliza serviciile suplimentare furnizate pe Site, disponibile numai pentru Clienți după autentificare.

 • Înregistrarea pe Site este voluntară.

 • Înregistrarea pe Site este gratuită.

 • Fiecare Client poate avea un singur cont pe Site.

 • Cerințe tehnice legate de înregistrarea contului:

  • deținerea unui cont individual de e-mail,

• Persoanele care se înregistrează pe Site’ul Clientului sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale de către Client în măsura în care au fost introduse pe Site în timpul procesului de înregistrare și modificările ulterioare sau ștergerea acestora.

• Prestatorul are dreptul de a suspenda sau șterge conturile Clienților așa cum dorește, împiedicând sau limitând astfel accesul la fiecare sau la toate serviciile, conținut, materialele și resursele Site-ului, în special dacă Clientul încalcă Reglementări, legiile generale aplicabile, principiile de conviețuire socială sau acționează în detrimentul Prestatorului sau altor Clienți, interesul legitim al Prestatorului și terților care cooperează sau nu cu Prestatorul.

 • Toate serviciile Site-ului pot fi modificate în ceea ce privește conținutul și domeniul de aplicare, adăugate sau scăzute, precum și suspendate temporar sau accesul la acestea poate fi limitat, la discreția exclusivă a Prestatorului, fără posibilitatea de a ridica obiecții în acest sens de către Clienți.

 • Reguli suplimentare de securitate privind utilizarea contului:

  • Clienți înregistrați pe site nu au voie să-și partajeze datele de autorizație și parola către terți.
  • Prestatorul nu are dreptul și nu va cere niciodată de la Client o parolă pentru contul selectat.
 • Ștergerea contului:

- Fiecare Client care are cont pe Site are opțiunea de a șterge singur contul de pe Site.

- Clienți pot face acest lucru după ce o să se conecteze la panoul de pe Site.

Ștergerea contului are ca rezultat ștergerea tuturor datelor de identificare ale Clientului și anonimizarea numelui de utilizator și a adresei de e-mail.

V. Condițiile prestării serviciului newsletter

 • Clienți pot folosi Site-ul web fără a se abona la Newsletter.
 • Abonarea la serviciul Newsletter este voluntară.
 • Abonarea la serviciul Newsletter este gratuită.
 • Cerințe tehnice legate de serviciul Newsletter:
  • deținerea unui cont de e-mail individual.

 • Condiții de prestare a serviciu newsletter:
  • furnizarea unui cont individual de e-mail în formă electronică,

  • verificarea contului de e-mail indicat prin activarea link-ului trimis,

  • acceptarea de a primi notificări prin e-mail,

 • Domeniul serviciului Newsletter:

 • notificarea de noi știri, intrări, scrieri concursuri și alte campanii promoționale legate de serviciile Site-ului,

 • notificarea privind campaniile promoționale ale partenerilor Site-ului (Mesaje de marketing),

  Dezabonarea de la serviciul Newsletter:
  • Fiecare Clientr al Serviciului abonat la serviciul Newsletter are opțiunea de a se dezabona de la Serviciu pe cont propriu.

  • Clienți pot face acest lucru prin intermediul unui link plasat în fiecare e-mail trimis.

 • Dezabonarea de la serviciul Newsletter are ca rezultat eliminarea adresei de e-mail  furnizată din baza de date al Prestatorului. 

VI. Condiții de comunicare și furnizare a altor servicii pe site

 • Site’ul oferă servicii și instrumente care permit Clienților să interacționeze cu Site-ul, prin:

  • Formularul de contact
   • Site’ul oferă date de contact în forma:

    • Adresa de e-mail

    • Telefon de contact

 • În cazul în care Clientul contactează Prestatorul, datele personale ale Clientului vor fi prelucrate în conformitate cu "Politica de confidențialitate", care face parte integrantă din Regulament.

VII. Colectarea datelor despre Clienți

Pentru a furniza în mod corespunzător servicii prin Site, a proteja interesul legal al Prestatorului și pentru a asigura conformitatea funcționării Site-ului cu legea aplicabilă, Prestatorul colectează și prelucrează prin intermediul Site-ului unele date despre Utilizatori.

Pentru a presta servicii în mod corespunzător, Site-ul utilizează și salvează unele informații anonime despre Clienți în plicurile cookie-urilor.

Domeniul de aplicare, scopul, modalitatea și regulile de prelucrare a datelor sunt disponibile în anexele la Regulamentul: „Obligația de informare GDPR” și în „Politica de confidențialitate”, care fac parte integrantă al Regulamentului.

 • Date colectate automat:

Pentru funcționarea eficientă a Site-ului și pentru statistici, colectăm automat unele date despre Client. Aceste date includ:

 • Adresă IP
 • Tipul browserului
 • Rezoluția ecranului
 • Locația aproximativă
 • Subpaginile Site-ului web deschise
 • Timpul petrecut pe subpagina relevantă a Site-ului web
 • Tipul de sistem de operare
 • Adresa subpaginii anterioare
 • Adresa persoanei de referințăLimba browserului
 • Viteza conexiunii la internet
 • Furnizorul de servicii de internet
 • Date demografice anonime bazate pe datele Google Analytics
 • Sex
 • Vârstă
 • Preocupări

Datele de mai sus sunt obținute prin scriptul Google Analytics și sunt anonime.

Date colectate în timpul înregistrării:

Numele utilizatorului, nume și prenume, adresa de e-mail

În cazul Clienților autentificați (care au cont pe Site), ȋn plicurile cookie-urile salvate pe dispozitivul Clientului poate fi pus identificatorul Clientului legat cu contului Clientului

 • Datele colectate în timpul înscrierii la newsletter:

adresa de e-mail

VIII. Drepturi de autor

 • Proprietarul Site-ului web și al drepturilor de autor asupra Site-ului web este Prestatorul.

 • Unele dintre datele postate pe Site sunt protejate prin drepturi de autor aparținând firmelor, instituțiilor și terților, care nu au legătură în niciun fel cu Prestatorul, și sunt utilizate pe baza licențelor obținute sau pe baza unei licențe libere.

 • În conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor, este interzisă utilizarea, copierea, reproducerea sub orice formă și stocarea în sistemele de căutare, cu excepția motoarele de căutare Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook și LinkedIn, orice articole, descrieri, fotografii și orice alt conținut, materiale grafice, video sau audio de pe Site fără acordul scris sau acordul proprietarului lor legal furnizat prin Comunicare prin Cale Electronică.

 • În conformitate cu Legea privind drepturile de autor din 4 februarie 1994, comunicatele de presă simple, înțelese ca simple informații, fără comentării și evaluare a autorului lor, nu sunt protejate.

Autorul înțelege acest lucru că se poate folosi informații din textele postate pe site, dar nu copierea integrală sau parțială a articolelor, cu excepția cazului în care asta s-a marcat în materialul individual pus la dispoziție pe Site.

IX. Modificări ale Regulamentului

 • Orice prevedere a Regulamentului poate fi modificată în mod unilateral de către Prestator ȋn orice moment, fără a se preciza motivele.

 • Informarea privind modificarea Regulamentului va fi trimisă în mod electronic Clienților înregistrați pe Site.

 • În cazul modificării Regulamentului, prevederile acestuia vor deveni aplicabile pentru Clienți care nu au un cont pe Site imediat după publicarea lor.

 • În cazul modificării Regulamentului, prevederile vor deveni aplicabile pentru Clienți care posedă conturi pe Site înregistrate ȋnainte de modificarea Regulamentului după o perioadă de tranziție de 7 zile

 • Se presupune că fiecare Client care va continua să folosească Site-ul după modificarea regulamentului acceptă acesta în întregime.

X. Dispoziții finale

 • Prestatorul va depune toate eforturile pentru ca serviciile Site-ului să fie oferite în mod continuu. Cu toate acestea, nu își asumă responsabilitatea pentru întreruperile cauzate de forță majoră sau intervenții neautorizate din partea Clienților, terților sau din operarea programelor automate externe.

 • Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica orice informație plasată pe Site la momentul ales de Prestator, fără notificarea prealabilă a Clienților care utilizează serviciile Site-ului.

 • Prestatorul își rezervă dreptul de a dezactiva temporar, complet sau parțial Site-ul pentru a-l îmbunătăți, adăuga servicii sau efectua întreținere, fără notificare prealabilă a Clienților.

 • Prestatorul își rezervă dreptul de a dezactiva permanent Site-ul, fără notificarea prealabilă a Clienților.

 • Prestatorul își rezervă dreptul de a cesiona, parțial sau integral, toate drepturile și obligațiile sale legate de Site, fără consimțământul și posibilitatea de a exprima orice obiecții din partea Clienților.

 • Reglementările actuale și anterioare ale Site-ului web pot fi găsite pe această subpagină sub Regulamentul actual.

 • În toate aspectele legate de funcționarea Site-ului, vă rugăm să contactați Prestatorul utilizând una dintre următoarele forme de contact:

 1.  Folosind formularul de contact disponibil pe Site
 2.  Prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail: info@bitstream.pl
 3.  Prin numărul de telefon: (+48) 81 743 86 43

 

Contact prin folosirea mijloacele de comunicare indicate numai în chestiuni legate de Site.

Politica de confidențialitate

Următoarea Politică de confidențialitate stabilește regulile de salvare și accesare a datelor de pe Dispozitivele Utilizatorilor care utilizează Site-ul în scopul furnizării de servicii electronice de către Administrator și regulile de colectare și prelucrare a datelor personale ale Utilizatorilor care au fost furnizate de aceștia personal și voluntar prin instrumentele disponibile pe Site.

Următoarea Politică de confidențialitate este parte integrantă a Regulamentului Site-ului, care definește regulile, drepturile și obligațiile Utilizatorilor care utilizează Site-ul.

I. Definiții

 • Site - site-ul web „BitStream” care operează la https://bitstream.pl/

 • Site extern – site-uri web ale partenerilor, furnizorilor de servicii sau destinatarilor de servicii care cooperează cu Administratorul

 • Administrator de Site/Date - Administratorul Site-ului și Administratorul de date (denumit în continuare Administrator) este firma „BitStream”, care operează la adresa: ul. Mełgiewska 7/9 20-209 Lublin, cu numărul de identificare fiscală (NIP): 946-250-85-88, cu numărul KRS alocat: 0000266288, care furnizează servicii electronice prin intermediul Site-ului

 • Utilizator –persoană fizică pentru care Administratorul furnizează servicii electronice prin intermediul Site-ului.

 • Dispozitiv –dispozitiv electronic cu software prin care Utilizatorul obține acces la Site

 • Cookie-uri– mic fișier text pe care un Site îl plasează pe dispozitivul Utilizatorului

 • GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 • Date personale - înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoana fizica identificabilă este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de unic identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identită­ții sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • Prelucrare - înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 • Restricționarea prelucrării – Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

 • Profilare - înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspectele performanței persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

 • Consimțământ - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

 • Încălcarea securități datelor cu caracter personal - înseamnă o încălcare a securității care duce ȋn mod accidental la distrugerea, pierderea, modificarea ilegală, divulgarea autorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal trimise, stocate sau prelucrate în alt mod

 • Pseudonimizare - este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca astfel de informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul măsurilor tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Anonimizare – Anonimizarea datelor este un proces ireversibil de manipulare a datelor care distruge/suprascrie „date cu caracter personal”, ceea ce face imposibilă identificarea sau legarea unei anumite înregistrări la un anumit utilizator sau anumită persoană fizică.

II. Inspectorul de Protecție a Datelor

În conformitate cu Art. 37 din GDPR, Administratorul nu a desemnat un Inspector de Protecție a datelor.

În problemele legate de prelucrarea datelor, inclusiv a datelor personale, trebuie să contactați direct Administratorul.

III. Tipuri de fișiere cookie-uri

 • Cookie-uri interne - fișiere plasate și citite de pe Dispozitivul Utilizatorului de către sistemul teleinformatic al Site-ului

 • Cookie-uri externe - fișiere plasate și citite de pe Dispozitivul Utilizatorului de către sistemele teleinformatice ale Site-urilor externe. Scripturile Site-urilor externe care pot plasa Cookie-uri pe Dispozitivele Utilizatorului au fost plasate în mod conștient pe Site prin intermediul scripturilor și serviciilor puse la dispoziție și instalate pe Site

 • Cookie-uri de sesiune – fișiere plasate și citite de pe Dispozitivul Utilizatorului de către Site în timpul unei sesiuni a unui Dispozitiv dat. După încheierea sesiunii, fișierele sunt șterse de pe Dispozitivul Utilizatorului.

 • Cookie-uri persistente - fișiere plasate și citite din Dispozitivul Utilizatorului de către Site până când sunt șterse manual. Fișierele nu sunt șterse automat după încheierea sesiunii Dispozitivului, cu excepția cazului în care configurația Dispozitivului Utilizatorului este setată pentru a șterge cookie-urile după încheierea sesiunii Dispozitivului.

IV. Securitatea stocării datelor

 • Mecanisme de stocare și de citire a fișierelor Cookie – Mecanismele de stocare, citire și schimb de date între Cookie-urile salvate pe Dispozitivul Utilizatorului și Site’ul sunt implementate prin mecanisme încorporate ale browserelor web și nu permit descărcarea altor date de pe Dispozitivul Utilizatorului sau a datelor de pe alte Site-uri web vizitate de Utilizator, inclusiv date personale sau informații confidențiale. Transferul de viruși, cai troieni și alți viermi pe Dispozitivul Utilizatorului este, de asemenea, practic imposibil.

 • Cookie-uri interne – Cookie-urile utilizate de Administrator sunt sigure pentru Dispozitivele Utilizatorilor și nu conțin scripturi, conținut sau informații care ar putea amenința securitatea datelor personale sau securitatea Dispozitivului utilizat de Utilizator.

 • Cookie-uri externe - Administratorul face toate acțiunile posibile pentru a verifica și selecta partenerii Site-ului web în contextul securității Utilizatorilor. Administratorul selectează parteneri mari cunoscuți, cu încredere socială globală pentru cooperare. Cu toate acestea, nu are control deplin asupra conținutului Cookie-urilor de la parteneri externi. Administratorul nu este responsabil pentru securitatea fișierelor Cookie, conținutul acestora și utilizarea conformă cu licența de către Scripturile instalate pe Site, care provin de pe Site-uri externe, Administratorul nefiind responsabil în măsura în care legea permite. Lista partenerilor este inclusă în partea ulterioară a Politicii de confidențialitate.

 • Controlul cookie-urilor

 • Utilizatorul poate, în orice moment, să modifice în mod independent setările pentru salvarea, ștergerea și accesarea datelor Cookie-urilor salvate de către fiecare Site web
 • Utilizatorul poate oricând să șteargă toate fișierele Cookie salvate până acum folosind instrumentele Dispozitivului Utilizatorului prin care Utilizatorul folosește serviciile Site-ului.

 • Amenințări din partea Utilizatorului – Administratorul folosește toate măsurile tehnice posibile pentru a asigura securitatea datelor plasate în fișierele Cookie. Cu toate acestea, trebuie menționat că asigurarea securității acestor date depinde de ambele părți, inclusiv de activitatea Utilizatorului. Administratorul nu este responsabil pentru captarea, uzurparea identității sesiuni Utilizatorului sau ștergerea acestor date, ca urmare a activității conștiente sau neconștiente a Utilizatorului, a virusurilor, troianelor și a altor programe de spionaj prin care dispozitivul Utilizatorului poate fi sau a fost infectat. Pentru a se proteja de aceste amenințări, utilizatorii ar trebui să aibă grijă de securitatea lor cibernetică atunci când utilizează internetul.

 • Stocarea datelor cu caracter personal – Administratorul asigură că depune toate eforturile pentru ca datele personale prelucrate introduse voluntar de către Utilizatori să fie ȋn siguranță, accesul la acestea să fie limitat și realizat în conformitate cu destinația și scopurile prelucrării acestora. Administratorul asigură, de asemenea, că depune toate eforturile pentru a proteja datele deținute împotriva pierderii prin utilizarea măsurilor de securitate fizice și organizaționale adecvate.

 • Stocare parolelor – Administratorul declară că parolele sunt stocate într-o formă criptată, folosind cele mai recente standarde și linii directoare în acest sens. Decriptarea parolelor de acces la contul furnizat pe Site este practic imposibilă.

V. Scopurile pentru care sunt utilizate cookie-urile

 • Eficientizarea și facilitarea accesului la Site

 • Personalizarea Site-ului pentru Utilizatori

 • Activarea logării pe Site

 • Marketing, Remarketing pe Site-uri externe

 • Servicii de publicitate

 • Servicii afiliate

 • Păstrarea statisticilor (utilizatori, număr de vizite, tipuri de dispozitive, link), etc.)

 • Servirea serviciilor multimedia

 • Furnizarea de servicii comunitare

VI. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către Utilizatori sunt prelucrate în unul dintre următoarele scopuri:

 • Realizarea de servicii electronice:

 • Servicii de înregistrare și întreținere a contului Utilizatorului pe Site și funcționalități aferente

 • Servicii de newsletter (inclusiv trimiterea de conținut publicitar prin consimțământul dat)

 • Servicii de partajare a informațiilor despre conținutul postat pe Site pe Site-uri de socializare sau alte Site-uri web.

 • Comunicarea Administratorului cu Utilizatorii în chestiuni legate de Site și protecția datelor

 • Asigurarea interesului legitim al Administratorului

 

Datele despre Utilizatori colectate anonim și automat sunt prelucrate în unul dintre următoarele scopuri:

 • Păstrarea statisticilor

 • Remarketing

 • Difuzarea de reclame adaptate preferințelor Utilizatorilor

 • Sprijinirea programelor de afiliere

 • Asigurarea interesului legitim al Administratorului

VII. Cookie-uri ale Site-urilor externe

Administratorul de pe Website folosește scripturi javascript și componente web ale partenerilor care își pot plasa propriile cookie-uri pe Dispozitivul Utilizatorului. Amintiți-vă că în setările browserului dumneavoastră puteți decide singur despre cookie-urile permise care pot fi utilizate de Site-urile web individuale. Mai jos este o listă a partenerilor sau a serviciilor acestora implementate ȋn Site care pot plasa cookie-uri:

 • Servicii multimedia:

YouTube

 • Servicii sociale/combinate:

(înregistrare, autentificare, partajare de conținut, comunicare etc.)

Serviciile furnizate de terți sunt în afara controlului Administratorului. Aceste entități își pot schimba termenii și condițiile, politica de confidențialitate, scopul prelucrării datelor și modalitățile de utilizare a cookie-urilor în orice moment.

VIII. Tipuri de date colectate

Site-ul web colectează date despre Utilizatori. O parte din date sunt colectate automat și anonim, iar o parte din date sunt date cu caracter personal furnizate voluntar de către Utilizatori atunci când se abonează la serviciile individuale oferite de Site.

Date anonime colectate automat:

 • Adresă IP

 • Tipul browserului

 • Rezoluția ecranului

 • Locația aproximativă

 • Subpaginile site-ului web deschise

 • Timpul petrecut pe subpagina relevantă a site-ului web

 • Tipul de sistem de operare

 • Adresa subpaginii anterioare

 • Adresa persoanei care trimite

 • Limba browserului

 • Viteza conexiunii la internet

 • Furnizor de servicii de internet

 • Date demografice (vârstă, sex)


 

Date colectate în timpul înregistrării:

 • Prenume / nume / porecla
 • Autentificare

 • Adresă de e-mail

 • Adresă de domiciliu

 • Număr de telefon

 • Adresă IP (colectată automat)

 • Număr NIP

Datele colectate în timpul înscrierii la Newsletter

 • Prenume / nume / porecla
 • Adresa e-mail
 • Adresa IP (colectate automat)

O parte din date (fără date de identificare) pot fi stocate în cookie-uri.

O parte din date (fără date de identificare) pot fi transferate furnizorului de servicii de statistică.

IV. Accesul la date cu caracter personal de către terți

În principiu, singurul destinatar al datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator este Administratorul. Datele colectate în cadrul serviciilor furnizate nu sunt transferate sau vândute altor entități.

Accesul la date (de obicei, pe baza unui Acord de prelucrare a datelor) poate fi acordat entităților responsabile cu întreținerea infrastructurii și serviciilor necesare rulării site-ului web, și anume:

 • Firme de găzduire care furnizează servicii de găzduire sau servicii conexe pentru Administrator
 • Firme prin care este furnizat serviciul Newsletter

Încredințarea prelucrării datelor cu caracter personal – Servicii de Gazduire, VPS sau Servere Dedicate

Pentru a rula site-ul, administratorul folosește serviciile unui furnizor extern de găzduire, VPS sau Servere Dedicate - HOME sp. z o. o.