Blog

„Internacjonalizacja firmy Bitstream Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja firmy Bitstream Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma Bitstream Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie:

Przedmiot zamówienia: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć w plikach poniżej.