Uprość sobie zarządzenie systemem z aplikacją BTNET

BTnet-grafika

Czym jest BTNET?

BTNET jest aplikacją służącą do wspomagania zarządzania urządzeniami firmy BITSTREAM i innych producentów oraz do monitorowania ich stanów. Szereg dostępnych usług pozwala w łatwy i wygodny sposób zarządzać urządzeniami lokalnymi i zdalnymi, oraz całymi grupami urządzeń.

Możliwości/atrybuty

BTNET daje użytkownikowi możliwości:

 • modyfikacji nazwy i typu urządzenia,
 • wprowadzenia subadresu urządzenia,
 • dodanie aplikacji skojarzonych z urządzeniem,
 • oraz dostępu do aplikacji ułatwiających monitoring i zarządzanie tym urządzeniem (przeglądarka WWW, TELNET, ping, FTP, konsola RS232 i systemowa, aktualizator, wykresy[1], alarmy).

Wypróbuj 30 dniową wersje za darmo

Możemy także usunąć urządzenie z listy lub sprawdzić jego właściwości.

W zależności od serii urządzeń, w menu kontekstowym dostępne mogą być inne funkcje lub wyświetlane mogą być inne informacje. Poza podstawowymi informacjami o zainstalowanym oprogramowaniu w urządzeniu oraz wersji sprzętowej, urządzenie posiadające wbudowany odbiornik GPS może podać swoją fizyczną pozycję.

Inną funkcją dostępną w BTNET jest możliwość wykorzystania serwera pomiarowego np. w serwerach czasu serii Quazar. Wysyłane przez urządzenia duże ilości danych pomiarowych gromadzone są w nierelacyjnej bazie danych (Big data) i za pomocą specjalnych narzędzi (np. grafana) możliwa jest ich późniejsza graficzna interpretacja. Narzędzie w wygodny sposób umożliwia kolorowanie poszczególnych wartości oraz wybór sposobu ich prezentacji na wykresie lub w tabeli. Wykresy mają dodatkowe opcje konwersji na zestawienie tabelaryczne, eksportu do arkusza kalkulacyjnego lub po prostu druku.

Jedną z kluczowych ról systemu zarządzania BTNET jest alarmowanie. Alarmy to narzędzie, w którym mamy możliwość podglądania wszelkich zdarzeń, które miały miejsce w urządzeniach znajdujących się w domenie urządzeń. Dzięki wbudowanym filtrom mamy możliwość separacji zdarzeń dla konkretnych adresów IP, a dowolnym momencie można wygenerować tekstowy plik raportu wybranego zakresu zdarzeń. Dodatkowo dla urządzeń typu centralki kontrolno-pomiarowe (np. Setebos 2S, Setebos 2N) mamy możliwość podglądania wykresów temperatury i wilgotności, a także stanów styków wejściowych oraz wyjściowych.

W celu otrzymania darmowej wersji 30 dniowej podaj swój adres email, a nasz konsultant skontaktuję się z Tobą

W większości naszych urządzeń znajduje się plik opisujący generowane zdarzenia alarmowe (sesje trap, syslog, email, sms itp.), który można edytować ręcznie w notatniku lub w systemie nadzoru we wbudowanym edytorze pliku zdarzeń. W tym narzędziu mamy możliwość, poza przeglądaniem zdarzeń, zmiany opisów występujących zgłoszeń i ich priorytetów. Oprócz tego, możemy też zmieniać statusy występujących zdarzeń (np. z alarmu krytycznego na alarm pilny itd.), a po otworzeniu odpowiedniego pliku zdarzenia są posortowane wg identyfikatora zdarzenia. W opcjach mamy możliwość dodania modemu, który będzie wysyłał widomość SMS z informacją o zdarzeniach na podany numer telefonu.

Poza powyższymi udogodnieniami, w systemie zarządzania BTNET wbudowane zostało narzędzie do sprawdzania i monitorowania wersji firmware znajdujących się w węzłach sieciowych. Aplikacja na  podstawie otrzymanych danych zaznacza kolorystycznie status alarmu węzła i domeny zgodnie z priorytetem występującego alarmu, generuje wpisy w lokalnym dzienniku zdarzeń i bazie danych, generuje komunikaty alarmowe sms itd.

Do wymiany danych aplikacja BTNET wykorzystuje protokół SNMP (wersja 1 i 2). Oprogramowanie integruje synchronizację z urządzeniami na dwa sposoby:

 • aktywny nasłuch pakietów Trap Snmp przychodzących do aplikacji na porcie 162;
 • polling (odpytywanie) wybranych węzłów i grup drzewa Mib urządzeń w celu synchronizacji stanów alarmowych, pobieranie wpisów z dzienników zdarzeń itp.

Zamontowane i poprawnie skonfigurowane urządzenia z oprogramowaniem BTNET mogą być zobrazowane w różnych formach. Aplikacja może wyświetlać urządzenia w postaci:

 • Listy;
 • Drzewa;
 • Mapy Geo;
 • Mapy Google;
Mapa google przedstawiająca dodane obiekty

BTNET posiada również możliwość pracy w trybie klient-serwer. Dzięki temu rozwiązaniu aplikacja umożliwia pracę zdalną wielu użytkowników posiadających różne uprawnienia, a także dostęp do różnych domen na aplikacji BTNET uruchomionej na zdalnym komputerze.

Aplikacja ma wbudowany aktualizator oprogramowania, który w łatwy i szybki sposób wykona pełną aktualizację oprogramowania w urządzeniu wraz z wykonaniem niezbędnych czynności (np. restart, defragmentacja), tak aby aktualizacje zostały bezproblemowo zaimplementowane w urządzeniu.

Aplikacja BTNET posiada również wbudowany program pozwalający na szybką zmianę konfiguracji urządzeń za pomocą odpowiednich plików konfiguracyjnych, a po ich wgraniu program automatycznie wykonuje komendy wczytujące pliki konfiguracyjne. Wbudowany archiwizator konfiguracji urządzeń pozwala w szybki sposób zapisać konfigurację z urządzeń podłączonych a znajdujących się w domenie urządzeń.

W systemie BTNET wbudowane jest narzędzie do konfiguracji ringu G.8032 (ERPS). Dotyczy to urządzeń Bitstream wspierających obsługę pierścienia.

Sposoby zarządzania

Zarządzanie urządzeniami odbywa się poprzez protokoły http, HTTPS oraz SNMP, a w niektórych typach urządzeń możliwe jest poprzez dedykowany lub dowolny port Ethernet urządzenia. Dodatkowo dostęp do niektórych parametrów urządzenia jest możliwy przez usługę telnet lub konsolę RS232.

SNMP jest obecnie najczęściej stosowanym protokołem komunikacyjnym używanym do zarządzania urządzeniami i sieciami komputerowymi. Dzięki wielu zaletom takim jak łatwość implementacji, dostępność wielu aplikacji opartych na tym protokole i niewielkim wymaganiom odnośnie sprzętu protokół ten zyskał szerokie poparcie. Protokół SNMP jest stosowany w wielu popularnych platformach zarządzania. Niektóre urządzenia innych producentów nie wspierają protokołu SNMP lub nie posiadają interfejsu Ethernet, a mają szeregowy interfejs RS-232. Do zdalnego zarządzania takimi urządzeniami w system zarządzania wbudowane zostało narzędzie symulujące zdalne porty szeregowe w systemie serwera – wirtualne porty szeregowe VCOMM.

Integralną częścią systemu zarządzania opartego na protokole SNMP jest zawsze menedżer zarządzania – aplikacja zarządzająca siecią oraz bazy danych MIB (Management Information Base) i agenci instalowani w poszczególnych węzłach sieci. Agent zarządzania zawarty jest w większości urządzeń Bitstream. Jeśli dany typ urządzenia wspiera protokół wymiany danych SNMP oraz wbudowany BITSTREAM – typ urządzenia wykrywany jest automatycznie.

Dodawanie obiektów do mapy może odbywać się na kilka sposobów. Jednym z nich jest ręczne dodanie pojedynczego węzła. Druga możliwość to wybranie zakresu adresów. Dla urządzeń, które wspierają wbudowany protokół ‘discovery’ za pomocą przycisku ‘Skanowanie sieci’ możemy automatycznie wyszukać urządzenia w sieci. Opcja jest szczególnie przydatna, gdy zapomnimy adres IP urządzenia. Ostatnim sposobem wykrycia dołączonych urządzeń jest skorzystanie z protokołu LLDP. Jeśli węzły IP wspierają ten protokół (LLDP w gałęzi SNMP zgodnie z rfc 2922), automatyczny skaner wykryje i rozmieści na mapie nowo wykryte urządzenia.

Nie czekaj, już dziś wypróbuj darmową wersje BTnet

Istotną cechą BTNET jest interoperacyjność aplikacji i naszych urządzeń. Aplikacja współpracuje z urządzeniami innych producentów takich jak Nokia-Haliplex, DynaSnmp, Ericson, Moxa, DNWP, Rohill, Advantech, Merawex, Ripex, ale istnieje możliwość dodania obsługi innych nietypowych urządzeń.

Podsumowanie

Główne właściwości aplikacji BTNET:

 • Wspomaganie zarządzaniem grupą urządzeń lub pojedynczym węzłem;
 • Hierarchiczne grupowanie urządzeń w domeny oraz grupy domen;
 • Automatyczna sygnalizacja wystąpienia alarmu w urządzeniu oraz w domenie;
 • Implementacja serwera SNMP (TRAPY) oraz serwera SYSLOG;
 • Rejestracja zdarzeń sygnalizowanych przez urządzenia, możliwość ich dalszego przeglądania, filtracji i analizy;
 • Wbudowane podstawowe usługi, uruchamiane dla wybranego urządzenia, takie jak: FTP, WWW, TELNET, PING, konsola CLI (RS232);
 • Wbudowane narzędzie do pobierania i wgrywania konfiguracji urządzeń;
 • Wbudowany automatyczny aktualizator oprogramowania urządzeń BitStream;
 • Prezentacja urządzeń w postaci map, list i hierarchicznych drzew;

Potrzebujesz więcej informacji

Skontaktuj się z naszymi sprzedawcami, oni odpowiedzą na wszystkie pytania a także pomogą wybrać odpowiedni pakiet.