Blog

Tarnowskie Dni Elektryki 2021

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy jednym z prelegentów Tarnowskich Dni Elektryki 2021 organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddziału Tarnowskiego. Wydarzenie będzie odbywać się w formie seminarium naukowego online, start 18 maja 2021 roku o godzinie 9:00. Tematem prowadzonego przez naszego reprezentanta Krzysztofa Nowackiego wykładu będzie „Technologie i wymagania dla infrastruktury komunikacyjnej w nowoczesnych systemach elektromagnetycznych z protokołami IEC 61850”.
Podczas konferencji zostaną również poruszone tematy:

  • Sieć elektroenergetyczna jako wspólne dobro – jak prosumenci mogą przyczynić się do jej stabilizacji? – Szymon Witoszek HUAWEI
  • Liczby nie-rzeczywiste – Tomasz Miller – COPERNICUS CENTER
  • Bezpieczeństwo i diagnostyka stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Grzegorz Cisak – SONEL

Więcej informacji na temat wydarzanie można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Tarnowski.