Blog

„Internacjonalizacja firmy Bitstream Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” – rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2021 pt. „Internacjonalizacja firmy Bitstream Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020 wygrała firma:

OEG Dotacje Michał Cieśluk
adres: ul. Długa 33, 62-222 Radzewice
NIP: 7811726421

Załączniki: