Projekty realizowane ze wsparciem Uni Europejskiej

badania i rozwoj banner

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii dla bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych w energetyce i telekomunikacji w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac R&D, które umożliwi zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BITSTREAM sp. z o.o. na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych produktów tj. redundantne urządzenie komunikacyjne oraz modularny wieloportowy przemysłowy przełącznik Ethernetowy i wieloportowy przemysłowy przełącznik Ethernetowy.

Planowane efekty: W wyniku zaplanowanej do realizacji inwestycji BITSTREAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zyska dzięki wprowadzeniu na rynek nowego oraz dwóch ulepszonych produktów, dominującą pozycję konkurencyjną na rynku krajowym. Dodatkowo firma osiągnie cel z zakresu wejścia na rynki zagraniczne co umożliwi dalszy rozwój firmy. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na wdrożenie unikatowych rozwiązań technologicznych na skalę przemysłową.

Wartość projektu: 3 169 194,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 803 372,57 PLN


Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności firmy BITSTREAM Sp. Z O.O.-Ameryka Południowa.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej firmy BITSTREAM Sp. z o.o. – MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne Chile i Paragwaj.

Planowane efekty: Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy BITSTREAM Sp. z o.o. – MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 531 530,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 437 010,06 PLN

Numer umowy o dofinasowanie: POPW.01.02.00-06-0022/19


Tytuł projektu: Opracowanie wieloportowego, wielostrumieniowego testera, monitora jakości usług i synchronizacji dla transmisji danych w sieci nowej generacji 5G.

Cel projektu: W wyniku realizacji projektu zostanie zaprojektowane urządzenie do testowania i monitorowania parametrów transmisji i synchronizacji sieci w szczególności sieci nowej generacji 5G. Wbudowane funkcjonalności i protokoły pozwolą na pełne testy jakości synchronizacji jak również jakości transmisji danych w celach pre-testów, testów odbiorczych, monitorowania wskaźników jakościowych w trybie ciągłym dla utrzymania i diagnostyki błędów.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostanie zaprojektowane urządzenie do testowania i monitorowania parametrów transmisji i synchronizacji sieci w szczególności sieci nowej generacji 5G. Wbudowane funkcjonalności i protokoły pozwolą na pełne testy jakości synchronizacji jak również jakości transmisji danych w celach pre-testów, testów odbiorczych, monitorowania wskaźników jakościowych w trybie ciągłym dla utrzymania i diagnostyki błędów. Całość Projektu składać się będzie z dwóch zadań:

 1. Przeprowadzenie badań przemysłowych wytworzenie elementów prototypu
 2. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, testy prototypu, pierwsze uruchomienie. Główne parametry techniczne nowego urządzenia w głównej mierze to:
  • Wieloinstancyjność monitora/testera synchronizacji PTPv2.
  • Obsługiwane konfiguracje pracy PTP: Master, Boundry Clock, Transparent Clock, Slave w konfiguracjach
   E2E i P2P
  • Możliwość konfiguracji dwóch niezależnych instancji PTP Master Clock.
  • Możliwość konfiguracji do 8 instancji Ordinary Slave 6. Praca w warunkach przemysłowych -30 do 60C Grupą docelową będą sieci komórkowe oraz specjalistyczne firmy do analiz sieci i ich parametrów.

Wartość projektu: 2 080 431,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 486 091,70 PLN


Tytuł projektu: Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II.

Cel projektu: Firma BitStream Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w Misji Gospodarczej o Tel Avivu (Izrael), 28-31 stycznia 2020 r. dzięki uczestnictwie w projekcie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.6 Marketing gospodarczy.