Projekty realizowane ze wsparciem Uni Europejskiej

badania i rozwoj banner

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności firmy BITSTREAM Sp. Z O.O.-Ameryka Południowa

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej firmy BITSTREAM Sp. z o.o. – MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne Chile i Paragwaj.

Planowane efekty: Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy BITSTREAM Sp. z o.o. – MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 531 530,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 437 010,06 PLN

Numer umowy o dofinasowanie: POPW.01.02.00-06-0022/19


Tytuł projektu: Opracowanie wieloportowego, wielostrumieniowego testera, monitora jakości usług i synchronizacji dla transmisji danych w sieci nowej generacji 5G

Cel projektu: W wyniku realizacji projektu zostanie zaprojektowane urządzenie do testowania i monitorowania parametrów transmisji i synchronizacji sieci w szczególności sieci nowej generacji 5G. Wbudowane funkcjonalności i protokoły pozwolą na pełne testy jakości synchronizacji jak również jakości transmisji danych w celach pre-testów, testów odbiorczych, monitorowania wskaźników jakościowych w trybie ciągłym dla utrzymania i diagnostyki błędów.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostanie zaprojektowane urządzenie do testowania i monitorowania parametrów transmisji i synchronizacji sieci w szczególności sieci nowej generacji 5G. Wbudowane funkcjonalności i protokoły pozwolą na pełne testy jakości synchronizacji jak również jakości transmisji danych w celach pre-testów, testów odbiorczych, monitorowania wskaźników jakościowych w trybie ciągłym dla utrzymania i diagnostyki błędów. Całość Projektu składać się będzie z dwóch zadań:

 1. Przeprowadzenie badań przemysłowych wytworzenie elementów prototypu
 2. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, testy prototypu, pierwsze uruchomienie. Główne parametry techniczne nowego urządzenia w głównej mierze to:
  • Wieloinstancyjność monitora/testera synchronizacji PTPv2.
  • Obsługiwane konfiguracje pracy PTP: Master, Boundry Clock, Transparent Clock, Slave w konfiguracjach
   E2E i P2P
  • Możliwość konfiguracji dwóch niezależnych instancji PTP Master Clock.
  • Możliwość konfiguracji do 8 instancji Ordinary Slave 6. Praca w warunkach przemysłowych -30 do 60C Grupą docelową będą sieci komórkowe oraz specjalistyczne firmy do analiz sieci i ich parametrów.

Wartość projektu: 2 080 431,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 486 091,70 PLN


Tytuł projektu: Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II

Cel projektu: Firma BitStream Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w Misji Gospodarczej o Tel Avivu (Izrael), 28-31 stycznia 2020 r. dzięki uczestnictwie w projekcie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.6 Marketing gospodarczy.