Klient: KZA

Lokalizacja: Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol

Termin realizacji: 2020 r.

Udostępnij

Modernizacja linii kolejowej E-20

Zakres prac

Firma BitStream Sp. z o.o. zrealizowała m.in. dostawę przełączników przemysłowych z rodziny HYPERION-402 do projektu „Modernizacja linii kolejowej E-20″. Hyperion-402 daje możliwość wykorzystania protokołu bezpieczeństwa IEEE 802.1ae MACSec, który oprócz szyfrowania danych posiada również   funkcję   integralności   danych,   która umożliwia   wykrywanie   zdarzeń   polegających na wprowadzaniu do sieci fałszywych danych podczas prób ataków hakerów typu “man in the middle”. Hyperion-402 obsługuje technologię Ethernet Ring Protection Switching zgodną ze standardem ITU-T G.8032 umożliwiającą pracę z redundancją drogi przesyłowej z czasem rekonfiguracji mniejszym niż 20ms ze wsparciem do 64 pierścieni jednocześnie. Ponadto urządzenie realizuje protokoły STP/RSTP/MSTP,   co   umożliwi   zbudowanie   bezpiecznych   architektur    protekcyjnych    dla   połączeń z serwerownią poprzez połączenia bezpośrednie jak również układy ringowe. Dostarczone urządzenia są przełącznikami pracującymi w warstwie Ethernet L3 i z pełni szyfrowanym zarządzaniem SSH/Https/Radius. Przełączniki   zapewniają protokół PTPv2 – do precyzyjnego   pomiaru opóźnień, co pozwala wykryć nieautoryzowany dostęp np. podczas podmiany obrazu z kamery.

Referencje do pobrania