MISJA:
Naszą misją jest bycie rzetelnym i godnym zaufania dostawcą niezawodnych rozwiązań transmisji danych oraz internetu rzeczy pracujących w trudnych warunkach przemysłowych spełniających wysokie wymagania klientów.
Naszym dążeniem jest aby jednoznacznie utożsamiano nas ze stwierdzeniem: "BitStream - zainstaluj i zapomnij"

WIZJA:
Stałe podnoszenie kompetencji w obszarach związanych z konstrukcją niezawodnych urządzeń do transmisji danych.
Stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług.
Budowa przewagi konkurencyjnej w specjalizowanych protokołach transmisyjnych stosowanych w branżach energetycznej oraz przemysłowej.
Bycie Liderem w aplikacjach transmisji w sieciach synchronizacji PTP oraz Ethernetu Synchronicznego.
Budowa pozycji dostawcy specjalizowanych rozwiązań o zasięgu ogólnoświatowym.
Stworzenie środowiska długofalowego rozwoju dla pracowników firmy, w którym mogą realizować swoje ambicje.

WARTOŚCI:
Uczciwość biznesowa
Szacunek dla siebie i dla naszych partnerów
Elastyczność w działaniu i współpracy
Profesjonalizm wykonywanej pracy
Zaangażowanie, pasja oraz współpraca wszystkich pracowników
Satysfakcja klienta
Rozwój osobisty pracowników